அன்பு உறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்கிறேன்-இரமணி,சேர்வைகாரன்பட்டி-வடகாடு

Wednesday, November 2, 2011

இயற்பெயர் பெயர் : ரமணி

பட்டப்பெயர் : விடாது கருப்பு

தந்தை பெயர் : அய்யாத்துரை முத்துச்சேர்வை

தாயார் பெயர் : கருப்பாயி அய்யாத்துரை

பிறந்த இடம் : சேர்வைகாரன்பட்டி

ஊர் விலாசம் : வடகாடு

ஆலங்குடி வட்டம்,புதுக்கோட்டை மாவட்டம்,இந்தியப் பேரரசு.

காற்றலை வழியாக:+91-9786028958

மின்னஞ்சல் ஊடாக:ramanidurai@gmail.com


சமூக வலைத்தளம் ஊடாக:-

என் பதம்....

உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போதும், மறைக்கப்படும்போது ஆயுதம் ந்தத்தயாராகிறோம்! அது எவ்வகையான ஆயுதம் என்பதை எங்களின் எதிரிதான் தீர்மானிக்கிறான்!!!


0 comments:

Post a Comment